Yüzey İşleme | Şahsan Metal
[ yüzey işleme ]

Her Zaman Beklentilerinizin Üstünde

 Toz boya kaplama sistemi boya partiküllerinin genellikle tek kutupla oluşturulan elektrikle yüklenmesi prensibine dayanır. Yüklenmiş partiküller topraklama yapılmış metal yüzey üzerine gönderilir ve yapışması sağlanır.Partiküllerin yüklenerek metal yüzeye hareket etmesi ve yapışması için elektriksel ve mekanik güç kullanılır.

Elektriksel güç yüklenmiş partiküllerin birbiri ile etkileşmesinden ve tabanca ile metal yüzey arasında oluşan manyetik alandan oluşurken, mekanik güç tabancada kullanılan basınçlı hava yolu ile oluşur.
Aynı anda oluşan bu mekanik ve elektromanyetik güç boya kalitesinde ve performansında önemli bir rol oynar

 Elektrostatik toz boya solvent içermeyen, yüzeyi dış etkenlerden korurken kozmetik görünüm sağlayan bir yüzey kaplama metodudur. Solvent içermemesi tozboya içinde çözelti oluşturan madde bulunmadığı anlamına gelir.

Solvente belli limitlerin üzerinde maruz kalınması halinde deri, göz, ciğer ve diğer organlar zarar görebilir. Solvent yapıştırıcı, vernik, mürekkep, yağ çıkarıcı gibi ürünlerde bulunur.
Solvent içermeyen tozboya boya operatörü ve uygulayıcılar için sağlık ve iş güvenliği açısından bir avantajdır.

PROSES TANIMI:

1. Ön yüzey işlem:

YAĞ ALMA: Metal yüzey üzerinde mevcut yağ tabakasının temizlenmesi işlemidir.
DURULAMA: Yağ alma sonrası yüzeyin basınçlı su ile durulanması işlemidir.
FOSFAT KAPLAMA: Fosfatlama tekniği malzeme yüzeyinde parça koparma işlemini de içerdiğinden aynı zamanda yüzeyde mekanik değişiklik yapan bir işlemdir. İşlem sonunda fosfat kristalleri metal yüzeye yapışarak koruma tabakası sağlar.
Fosfatlama işleminin iki faydası vardır:

• Öncelikle fosfat kristalleri boyanın yüzeye tutunması için yapışmasını kolaylaştırıcı organik bir yüzey oluşturur.
• İkinci olarak fosfat tabakası boyanın çizilmesi durumunda korozyona karşı ikinci bir kalkan olarak koruma sağlar. Pas ilerleme testlerinde fosfatlı yüzeylerin fosfatsız yüzeylere göre düşüş gösterdiği saptanmıştır.

KURUTMA: Kurutma işleminin üç temel amacı :

• Diğer adımlara geçmeden paslanmayı önlemek
• Kozmetik nedenlerden ötürü su damlası izi kalmasını engellemek
• Boya öncesi yüzeyi kurutmak Kurutma işlemi ısıtılmış hava ile yüzey üzerindeki suyun buharlaşmasını sağlamak amacı ile yapılır.

2. Boyama işlemi: Boya kabini içinde elektriklenme tekniğine göre corona veya tribo şarjlı tabancalar yardımı ile toz partikülleri metal yüzey üzerine hava ile püskürtülerek kaplama işlemi sağlanır.
3. Kürleme işlemi: Pişirme fırını konveksiyonel özelliklidir. Metal toz kaplanmasının ardından boya özelliğine bağlı olarak genelde 180-200 ºC ısıtılmış hava içinden geçirilir. Yine boyanın kimyasal özelliğine bağlı olarak belirli bir süre bu ortamda tutularak boyanın kürlenme sıcaklığına ulaşması, yumuşayarak malzemeye tutunması ve film tabakası halinde yüzeye tutunmuş şekilde ortamdan ayrılması işlemidir.

Elektro galvaniz kaplama yöntemi, elektrolitle dolu bir kazanın içine 2 adet elektrot daldırılır bunlar Anot ve Katot elektrotlarıdır. Anot elektrotuna çinko (ZN), katoduna ise kaplanacak malzeme bağlanır. Yüksek akım, düşük gerilim üreteci ve redresör ile elektrik verilip anottan elektron koparılıp katoda yani malzemenin yüzeyine yapışması sağlanır. İşlem sonucunda pasivasyon yapılarak kaplamanın kalıcı olması sağlanır ve kaplama işlemi bitirilir. Elektro Galvaniz ile malzemenin özellikleri değişmez, kaynak yapılabilir fakat sıcak daldırma yönteminde metalik değerler değiştiği gibi kaynak yapılamaz. Elektro Galvanizde kaplama kesinlikle kalkmaz, sıcak daldırma galvaniz de ise kaplama kalkabilir. Elektro galvanizde kaplama “SAF” Çinko ile yapılır, daldırma galvanizde ise Alaşım Çinko ile yapılır.

Sıcak daldırma galvaniz kaplama işlemi, demir ve çelik malzemelerde daha ekonomik, uzun ömürlü, kaliteli kaplama yöntemidir. Malzemelere galvaniz kaplanarak ömrünü yaklaşık olarak 30 yıla yakın arttırmış oluruz. Yüzey kaplama yöntemlerinde en çok kullanılan kaplama işlemi galvaniz kaplamadır ve hiçbir bakım gerektirmez. Sıcak daldırma galvaniz yöntemlerinin en büyük dezavantajlarından birisi “Kaynak Yapılamaz” olmasıdır ayrıca parçaların teker teker galvanizlenmesi gerekir, montaj yapılmadan galvanizleme yapılmalıdır.

85

YÜZEY İŞLEM

Bir parçanın yüzeyini etkileyen, değiştiren veya ekleyen herhangi bir işlemdir.

75

YÜZEY İŞLEM AMACI

Çeşitli işlevleri yerine getirmeyi amaçlar; korozyon direnci en yaygın olarak kullanılandır.

85

YÜZEY İŞLEM SONUCU

Gereken tüm şartlar belirlenerek sistem tasarımı yapılır.

[ Çelik, Alüminyum, Metal ]

Uzman Kaliteli İşlemler