Türkiye’de Metalin Konumu Nedir? | Şahsan Metal

Türkiye’de Metalin Konumu Nedir?

Metal sanayi Türkiye’nin kalkınmasına büyük oranda katkı sağlamıştır. Pek çok sektörde metal sanayi kullanım alanı bulmuştur. Bu sektörlere inşaat, kimya, enerji ve otomotiv örnek verilebilir. Sektörde özellikle son yıllarda alüminyum ve bakırın göz önünde olduğunu söylemek mümkündür. 09 Aralık 2013 günü TÜİK tarafından yayınlanan sanayi üretim verilerine göre, Türkiye sanayi üretimi mevsim ve takvim etkisi arındırıldıktan sonra bir önceki aya göre %3.1 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre % 0.7 arttı.

Özellikle Çorum bölgesinde metal sanayi oldukça rövanştadır. Mevcut durum itibariyle Türkiye, dünyadaki 66 çelik üreten ülke arasında 8. sırada, Avrupa’daki çelik üreticileri arasında ise Almanya’dan sonra 2. sırada yer almaktadır. Buradan yola çıkarak Türkiye’nin metal sanayisinde hatırı sayılır bir konumda bulunduğunu söylemek mümkündür.

Bu durum da kaçınılmaz olarak sanayi rekabetini beraberinde getirdiğinden, tasarım ve üretim yapma kabiliyeti üzerinde olumlu bir etkisi olmuştur.  Fakat tüm bunlara ek sürdürülebilir ve çevreci metal üretimi için bazı önlemler zorunludur. Çevreye verilen zararın asgari düzeye inmesi amacıyla Türkiye’de bazı çalışmalar yapılmıştır. Küçük bir örnek olarak, ortaya çıkan tozlar torbalı toz tutma sistemleri ile tutulur, çinkoyu geri kazanma çalışmaları yapılır, baca gazı aracılığıyla ısıtılmış su ihtiyacı karşılanırken kaynak tasarrufu yapılır. Ek olarak bu süreçte açığa çıkan atık gazlar yakıt olarak kullanılır veya  gaz atma bacası yerine, enerji santralinin buhar kazanında yakılarak buhar ve türbin jeneratör vasıtasıyla da, elektrik elde edilir. Bu ve bu gibi tedbirlerle, ülkemizde metal sanayinin çevreye verdiği zararın minimuma indirgenmesi ve krizi fırsata çevirmek amaçlanmıştır.

“En sıradan iş bile büyük başarılar getirme potansiyeline sahiptir.”