Boru Profil Kaynak | Şahsan Metal

Sanayi Sektöründe Metalin Yeri Nedir?

Metal sanayi sektörü, ekonomi ile doğrudan ilişkilidir ve bu sektör son 15 yılda süratli şekilde büyümüştür. Aynı zamanda devletler arasında gelişmişlik düzeyi ölçütünün değerlendirilmesinde de kullanılmaya başlamıştır. Sektörde ileri ülkeler tahmin edileceği üzere daha gelişmiş kabul edilmektedir.

Metal Ve Demirin Farkı Nedir?

Metal ve demir farkını açıklamadan önce çelik ve metal farkını anlamamız gerekir. Çelik demir metali ve karbondan oluşmuş bir maddedir. Karbon, demir için ana alaşım malzemesi olmasına rağmen, Tungsten, krom, manganez gibi bazı elementler de kullanılabilir.

Metalin İçinde Yer Alan Bileşenler Nelerdir?

Metallerin içinde yer alan bileşenlerden bahsetmek için, öncelikle ‘sert metal’ nedir bunu açıklamamız gerekir. Sert metaller genel olarak %90’dan daha fazla oranda tungsten karbit ya da çok sert farklı bir karbit ve %10 kadar bağ veya direnç artırıcı bileşenlerden oluşmaktadırlar ve aynı zamanda wolfram, titan gibi karbürlerin, kobalt gibi bağlayıcılar kullanılarak birleşme özelliği gösterirler.

Sanayide Kullanılan Kaynak Türleri ve İşlevleri

Öncelikle; sanayide kaynak, parçaları ısıtılarak yahut dolgu maddesi aracılığı ile birleştirme işlemidir. Burada önemli olan husus, hangi yöntemin hangi malzeme için doğru olduğuna karar vermek ve birleştirme işlemine öyle başlamaktır. Yanlış yöntemler, hayati risklere sebep olabilir.

Geçmişten Günümüze Metalin İşlevleri Nedir?

  Metaller çok uzun zamandan beri insanlığa mahsustur. M.Ö. 6000 yıllarında metal kullanımını ispatlamak için kanıtlar vardır. Bulunan ilk metaller altın ve bakırdı. Bunlar aletler, takılar, heykeller, vb. Yapmak için kullanılıyordu. O zamandan beri sadece birkaç metal daha keşfedildi (17). Şimdi 86 farklı metali biliyoruz.   Metallerin tarih boyunca önemi öylesine büyüktür ki, dönemlerine isim […]

Kaynak İlk Ne İçin Kullanıldı?

Kaynak teknolojisi zaman içerisinde pek çok değişime tanıklık etmiştir. Anlamak için incelemeye antik çağdan başlamak faydalı olacaktır. Bronz çağına baktığımızda, küçük dairesel altın kutuların basınç kullanılarak bindirmeli olarak bir araya getirildiği görebiliriz

  • 1
  • 2