Sanayide Kullanılan Kaynak Türleri ve İşlevleri | Şahsan Metal

Sanayide Kullanılan Kaynak Türleri ve İşlevleri

Öncelikle; sanayide kaynak, parçaları ısıtılarak yahut dolgu maddesi aracılığı ile birleştirme işlemidir. Burada önemli olan husus, hangi yöntemin hangi malzeme için doğru olduğuna karar vermek ve birleştirme işlemine öyle başlamaktır. Yanlış yöntemler, hayati risklere sebep olabilir. 80’e yakın kaynak çeşitliliği bulunmakla birlikte bunlardan bazıları: Örtülü elektrot ark kaynağı, elektrik direnç kaynağı, özlü telle ark kaynağı, oksi-asetilen kaynağı, gaz altı kaynağı ve TIG kaynağı şeklinde sıralanır.

Örtülü elektrot ark kaynağı; el ile uygulanan ve yüksek ısı kullanılarak yapılan birleştirme işlemidir. Birleşme noktalarındaki arklar aracılığıyla, açık-kapalı alan fark etmeksizin gerçekleştirilir. Özellikle metallerin birleştirilmesinde sıklıkla tercih edilen bir kaynak türüdür.

Elektrik direnç kaynağı; çevre dostu olan bu işlem, ekipman pahalılığı nedeniyle sık kullanılmaz. Başka bir avantajı ise, aynı anda birden çok metale etki etmesidir.

Özlü telle ark kaynağı; örtülü elektrot ark kaynağında olduğu gibi, birleştirme noktalarındaki arklar kullanılır. Ancak ondan farklı olarak bu işlemde ‘özlü tel’ sisteminden yararlanılır.

Oksi-asetilen kaynağı; sıklıkla tercih edilen kaynaklardan biridir. Bunun sebebi ise kullanım kolaylığı ile ekipmanların elektrik direnç kaynağının aksine ekonomik olmasıdır. Endüstriyel alanlarda kullanımı azalsa da , boru ve kanallarda hala popülaritesini koruyan bir işlemdir. Alev, oksijen ve asetilenin yanması sonucu gerçekleşir. 3100°C ısı altında uygulanan bir sistemdir.

Gaz altı kaynağı; bu kaynak türü, tükenen elektrotun yanması esasına dayanır. Ergime yoluyla kaynak içine giren elektrot, metali oluşturur.

TIG kaynağı; ihtiyaç duyulan ısının, tungsten elektrot(tükenmeyen elektrot) tarafından sağlanan sistemdir.

Saymış olduğumuz yöntemler dışında, pek çok farklı yöntem ve türlerin olduğunu da söylemek mümkündür.

“Yüksek beklentiler her şeyin anahtarıdır.”