Metalin İçinde Yer Alan Bileşenler Nelerdir? | Şahsan Metal

Metalin İçinde Yer Alan Bileşenler Nelerdir?

Metallerin içinde yer alan bileşenlerden bahsetmek için, öncelikle ‘sert metal’ nedir bunu açıklamamız gerekir. Sert metaller genel olarak %90’dan daha fazla oranda tungsten karbit ya da çok sert farklı bir karbit ve %10 kadar bağ veya direnç artırıcı bileşenlerden oluşmaktadırlar ve aynı zamanda wolfram, titan gibi karbürlerin, kobalt gibi bağlayıcılar kullanılarak birleşme özelliği gösterirler. Bu bağlayıcıların oranları değiştirilerek farklı metaller elde etmek de mümkündür.

İçerdikleri bileşenlerin kattığı özellikler ise homojen yapıları ve bunun sonucu olan yüksek aşınma direnci ve rijitlikleridir. Sert metal bileşenlerini şu şekilde sıralamamız mümkündür.

WC-C; yüksek bağlama özelliği gösterir bunun sebebi ise birinci bileşenin ikinci bileşen içinde çözünmesidir ve kesici takıma kenar mukavemeti sağlar. Yüksek sıcaklıklarda çözülme özelliklerinden kaynaklı olarak, bu tip bileşene sahip kesici takımların kesme hızları da sınırlı olacaktır.

TiC; bu bileşene sahip sert metaller yüksek sıcaklıklarda normalden daha yüksek aşınma direnci gösterirler. Ancak bu bileşenin takımda fazlaca bulunması kesici takımın gevrek ve kırılgan olmasına neden olabilir. Çelik malzemelerin yüksek hızlarda kesildiği işlemlerde tercih edilirler.

TaC; bu bileşen kesici alet malzemesindeki sünekliliği ve kenar direncini arttırma işlevi görür.

NbC; TaCile aynı özellikleri göstermektedir.

“Ders alınmış başarısızlık başarı demektir”