Metal Ve Demirin Farkı Nedir? | Şahsan Metal

Metal Ve Demirin Farkı Nedir?

Metal sanayi sektörü, ekonomi ile doğrudan ilişkilidir ve bu sektör son 15 yılda süratli şekilde büyümüştür. Aynı zamanda devletler arasında gelişmişlik düzeyi ölçütünün değerlendirilmesinde de kullanılmaya başlamıştır. Sektörde ileri ülkeler tahmin edileceği üzere daha gelişmiş kabul edilmektedir. Çin bunların başında gelmektedir ancak son zamanlarda sektörde kapasite kullanımının artması sonucu kapasite azaltma planları yapılmaya başlanmıştır. Bu olumlu bir gelişme iken, artan hammadde fiyatları risk unsuru olarak görülmektedir

Çelik; demir yollar, motorlu vasıtalar, uçak ve diğer modern makinalar için esastır. Bu yönüyle metalden ayrılır. Demir bir elementtir. Çelik ise bileşiktir. Demir yapısı gereği kolay şekil alabilen esnek bir maddeyken, çelik daha sert bu sebepten dolayı da daha kırılgandır. Zaten çeliğin yapısındaki karbonun görevi de maddeyi olduğundan daha sert bir hale getirmektir. Aynı zamanda böylece demir atomlarının kayması engellenmiş olur. Metal ve demir farkını, çelik bileşiğini de göz önüne alarak bu şekilde açıklayabiliriz

“Ortada birçok başarı hikayesi var ama bunlardan birisi sizin seçmenizi ve mükemmelleştirmenizi bekliyor.”