Metal Sektöründe Çalışanların Sağlığını Etkileyecek Durumlar Nelerdir? | Şahsan Metal

Metal Sektöründe Çalışanların Sağlığını Etkileyecek Durumlar Nelerdir?

Metal sektöründe çalışan insanların, sektörün istekleri ve beklentileri gereği karşı karşıya kaldıkları bir takım sağlık sorunları vardır. Özellikle metal işleme sektörlerini ele aldığımızda, bu sağlık sorunlarına gözle görülür örnekler verebiliriz. Çeşitli hastalıklar ve kazalar, bu sektördeki insanlar için büyük bir risktir.

Mesela, kaynak yaparken ortaya çıkan kıvılcımlara çıplak gözle, gözü korumadan bakmak oldukça zararlı olmakla birlikte bu kıvılcımların ufak bir parçasının dahi göze gelmesi körlüğe neden olabilir. Aynı zamanda buğulu görme ve gözü kapattığında ateşli görme de olabilirliği bulunan göz hastalıklarından biridir. Bunun dışında ‘metal duman ateşi’ isimli hastalığa sebep olan karbon monoksit, azot dioksit, kadmium dumanı ve diğer metal dumanlara sunuk kalınması da tehlikeli bir durumdur.. Bu hastalık nefes darlığı, öksürük, ishal, ateşlenme gibi sağlık problemlerine zemin hazırlar. Ortaya çıkan hava kirleticileri, akciğerde geri dönüşü olmayan hasarlar bırakabilir. Bu sebeple, bahsedilen gazların solunmaması gerekir.

Kimyasal temelli hastalıkların dışında fiziksel risklerden kaynaklanan hastalıklar da mevcuttur. Nitekim kaynak işlemi sırasında kullanılan yüksek sıcaklıklara temas eden çalışanlarda ciddi yanıklar görülmesi kaçınılmazdır. Benzer şekilde kaynak işlemi sonucu ortaya çıkan tozun ortamdan uzaklaştırılması için kullanılan basınçlı hava pompaları da yüksek miktarlarda gürültüye neden olabilir. Bu gürültüye maruz kalan çalışanlarda -gürültüye bağlı olarak- işitme kayıpları, görülür. Doğrudan ark ışığına maruz kalmak ise işçiler için büyük bir tehlikedir bu sebeple bahsedilen durum tıbbi müdahaleyi gerektirir. Arkın bir anlık parlaması bile insanlarda acı verici bir deneyime sebep olur. Tüm bunlara ek olarak, insan vücudu iletken olduğundan çarpılmalar da yaşanabilecek olası sağlık sorunlarından biridir.

“Bir değişim, bize gelişme fırsatını sağlayacak olan bir sonraki değişime yol açar”