Kesim | Şahsan Metal
[ metal, çelik, alüminyum ]

Uzman Kadromuzun Tecrübelerinden Faydalanıyoruz

Kesim işlemi; bir metal, çelik, alüminyum vs. bloktan talaş şeklinde istenmeyen malzemelerin kesici alet kullanılarak çıkarılması işlemidir. Talaşlı imalatta uzmanlaşmış kişiye makinist denir. Tecrübeli, deneyimli ve uzmanlaşmış makinistlerimiz tasarımlarınız için kesim işlemini hassas bir şekilde ve zamanında yerine getirmektedirler.

Kesme işlemi, belirli bir iş parçasından istenmeyen bir malzeme tabakası kaldırarak bir iş üretme işlemidir. Şekil, kama biçimli, keskin kenarlı bir takımın belirli bir kesme derinliğine ayarlandığı ve iş parçasına göre hareket ettiği tipik bir metal, çelik, alüminyum kesme işleminin şemalarını göstermektedir.

Kuvvet etkisi altında, iş parçası metali, çeliği, alüminyumu üzerine basınç uygulanır ve aletin ucuna yakın bir yerde sıkışmasına neden olur. Metal, çelik, alüminyum kesme tipi deformasyona uğrar ve bir parça veya metal tabakası, bir talaş şeklinde tekrarlanır.

Takım iş parçasına göre hareket etmeye devam ederse, takımın önündeki metalde, çelikte, alüminyumda sürekli bir kayma meydana gelir. Kesme, kesme düzlemi adı verilen bir düzlem boyunca gerçekleşir.

85

KESİMDEN ÖNCE

Takım malzemesi iş malzemesinden daha sert olmalıdır.

75

KESİM YAPILIRKEN

İş ve alet, mastar ve demirbaşlarla sıkıca tutulmalıdır.

85

KESİMDEN SONRA

 Oluşan talaşın türü, iş malzemesinin maruz kaldığı deformasyon ve kesim sırasında üretilen yüzey kalitesi hakkında bilgi verir.

[ çeşitli portföyümüz ile ]

Üstün Yeteneklerimizi Sergiliyoruz