Geçmişten Günümüze Metalin İşlevleri Nedir? | Şahsan Metal

Geçmişten Günümüze Metalin İşlevleri Nedir?

  Metaller çok uzun zamandan beri insanlığa mahsustur. M.Ö. 6000 yıllarında metal kullanımını ispatlamak için kanıtlar vardır. Bulunan ilk metaller altın ve bakırdı. Bunlar aletler, takılar, heykeller, vb. Yapmak için kullanılıyordu. O zamandan beri sadece birkaç metal daha keşfedildi (17). Şimdi 86 farklı metali biliyoruz.

  Metallerin tarih boyunca önemi öylesine büyüktür ki, dönemlerine isim dahi vermişlerdir. (Bakır Çağı, Bronz Çağı, Demir Çağı vs.) Bazı metallere isim verilirken bazılarının es geçilmesinin ise belli başlı sebepleri vardır. Örneğin gümüş devri olmamasının sebebi, gümüşün silah yapımında kullanılmamış oluşudur. Aynı zamanda silah gibi günlük yaşantıda sık sık kullanılan diğer araç ve gereçlerin yapımında da hatırı sayılır oranda kullanılmadığı için, yeni bir devire ‘Gümüş Devri’ isminin verilmesine gerek duyulmamıştır. Ancak geçmiş dönemlerden beri -tarihi devirlere adını vermemiş olsa dahi- metaller insan hayatında oldukça önemli bir yere sahiptir. Yine gümüşten örnek verecek olursak, yapısı araç gereç silah yapılmaya uygun olmasa da Roma ve Bizans döneminde para yerine kullanılıştır. 

 

İşlenebilir Metaller

  Altın ise günümüzdeki gibi takı toka yapımında kullanılan bir metal olmuştur. Dönem insanları iki farklı metalin karışımı sonucu daha dayanıklı bir madde oluştuğunu keşfettiğinde ise bronz devri başlamıştır. Aynı zamanda metal günümüzde silahlanma açısından büyük önem arz etmektedir. Bunun altında da tamamen metalin sağlalığı ve işlevelliği yatmaktadır. Metal günümüzde sağlamlık simgesi haline gelmiştir.