Gaz-altı Kaynak | Şahsan Metal
[ gaz-altı kaynak ]

Yüksek Düzeyde Teknik Bilgi Birikimimizle Kaliteli Ürünler

Gaz altı kaynağı bir diğer ismi ile ark kaynağı. 1930 yılında bu teknik yaygınlaşmaya ve geliştirilmeye başlanmıştır. Birçok alanda ve metal ısı kaynak işlemlerinde kullanılıyor ve günümüzde en sık kullanılan kaynak türü diyebiliriz. Hemen hemen bilinen tüm metal alaşımlar bu kaynak türü ile kaynatılabilir. Gaz altı kaynağı (ark kaynak) akım, tel elektrot ve koruyucu gaz üçlemesi ile kaynaklama işlemi yapılmasına olanak sağlayan bir türdür.

Gaz altı kaynağı genel (MIG: METAL INERT GAZ) kaynak türü, ark eriyen bir tel bahsi geçen bir elektrot ile iş parçası metal levha vb. ile kaynaklanacak parça arasında geçer. Bu kaynak türünde ark, helyum, karbondioksit ya da benzer gaz karışımlarını koruyucu olarak kullanır ve bu gazlar altında geçer. Bu kaynak türünde özel dikkat gerekmektedir. 

Gaz herhangi bir alan içerisinde yayılma yapmaz tabii normal şartlarda geçerli olan bir kuraldır. Bu tarz ısıl işlemler içerisinde gaz işin zorluğunu artırmakta fakat şahsen metal olarak özel koruyucu kaskı ve kıyafetlerimiz ile tecrübemizi hayata geçiriyoruz

Gaz altı kaynağı ısının yayılımını azaltmak için geliştirilmiştir, ilk kullanım zamanlarında fazla ısı ile erime ve delmelere yol açmış ve kullanımı epey ustalık gerektirirmiş halen ustalık kısmı yerinde fakat geri kalan sorumluluklar geliştirilmiş.

Şahsen metal olarak bu alanda bulunan usta çalışanlarımız ve ekipmanlarımız ile birlikte en iyi hizmeti sunduğumuzu garanti ediyoruz. Birçok alanda gaz altı kaynağı çalışmaları sürdürmüş ve işlemleri sorunsuz tamamlamış bulunuyoruz. Kaynak sırasında tecrübelerimizden yardım alarak her sorunun üstesinden aşıyoruz ve en iyi sonucu alacak şekilde işlemlere başlıyoruz. Her bir işlem için uygun iş adımları ve planlamaları yapıyor daha sonra ise işe uygun olacak şekilde hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Şahsen metal adı altında en iyi hizmeti sizlere
sunmaya hazırız.

85

TİG, MİG, MAG KAYNAK

 Kullanımda bir sarf malzeme olan tungsten elektrot ark üreterek iş parçası üzerinde kaynak operasyonu meydana getirir.

75

GAZ-ALTI KAYNAK

Kaynak için gerekli ısının, tükenen bir elektrot ile iş parçası arasında oluşan ark sayesinde ortaya çıktığı bir ark kaynak yöntemidir.

85

Punta Kaynak

Elektrik akımı ve akıma gelen direnç ile elde edilen ısı iki metal cismin birleşim kısımlarında kaynaklama işlemi işini görür.

[ BÜYÜK, KÜÇÜK İŞ YOK ]

Her Müşteri Önceliğimizdir.