Kaynak | Şahsan Metal

Sanayide Kullanılan Kaynak Türleri ve İşlevleri

Öncelikle; sanayide kaynak, parçaları ısıtılarak yahut dolgu maddesi aracılığı ile birleştirme işlemidir. Burada önemli olan husus, hangi yöntemin hangi malzeme için doğru olduğuna karar vermek ve birleştirme işlemine öyle başlamaktır. Yanlış yöntemler, hayati risklere sebep olabilir.

Kaynak İlk Ne İçin Kullanıldı?

Kaynak teknolojisi zaman içerisinde pek çok değişime tanıklık etmiştir. Anlamak için incelemeye antik çağdan başlamak faydalı olacaktır. Bronz çağına baktığımızda, küçük dairesel altın kutuların basınç kullanılarak bindirmeli olarak bir araya getirildiği görebiliriz