Kaynak İlk Ne İçin Kullanıldı? | Şahsan Metal

Kaynak İlk Ne İçin Kullanıldı?

Kaynak teknolojisi zaman içerisinde pek çok değişime tanıklık etmiştir. Anlamak için incelemeye antik çağdan başlamak faydalı olacaktır. Bronz çağına baktığımızda, küçük dairesel altın kutuların basınç kullanılarak bindirmeli olarak bir araya getirildiği görebiliriz. Demir çağında ise Mısırlılar demir parçalarını en ilkel kaynak yollarıyla bir araya getirmeyi öğrenmişlerdi. Asetilenin keşfinden sonra ise pil kullanımı için iki arkın bir araya getirilmesi Sör Humpry Davy tarafından gerçekleşti. Auguste De Meritens ise kurşun plakaların bir araya getirilmesinde arkın ısısını kullanmıştır. 

1880’li yıllarda gerçekleşen bu süreç karbon ark kaynağı kaynağının başlangıcıdır denilebilir. Coffin ark kaynağı üzerine Amerika’da ilk patent sahibi olmuştur. Süreçler birbirine eklemlenerek ve birbirleri üzerine gelerek gelişmişlerdir. Ve devamlı yeni sistemler, yöntemler bulunmuştur.

Günümüzde Kaynak İle İlgili Gelişmeler

. Günümüzde ise kaynak için artık son teknolojilerin kullanıldığını görebiliriz. Örneğin sürtünme kaynağı dikey ve dönüş hızı yönünde basınç oluşturularak, elde edilen ısının kullanıldığı bir sistemdir. Sovyetler birliği tarafından geliştirilmiştir. Diğer adı Welding (Atalet Kaynağı) olan bu sistem, oldukça özel bir yöntemdir ve ekipman için yapılan ilk yatırım masrafları nedeniyle, sadece elverişli bir hacimdeki benzer parçaların kaynak yapılması gereken yerlerde uygundur. Oldukça yeni yöntemlerden biri ise Lazer Kaynağı yöntemidir. Başlangıçta bir iletişim araç-gereci olan lazerin gelişimi  Bell Telefone Laboratuvarlarında  olmuştur. Çok küçük bir alanda güçlü bir elektrik yoğunlaşması esasına dayanır. Yalnızca metallerin değil metal olmayan maddelerin de kesilmesinde kullanılır. Günümüzde ise otomotiv sektöründe öncü olarak kullanılmaktadır. Görüldüğü üzere kaynakların kullanım amacı süreç içerisinde değişim ve dönüşüm geçirmiştir

“Ortada birçok başarı hikayesi var ama bunlardan birisi sizin seçmenizi ve mükemmelleştirmenizi bekliyor.”